Czym jest Polska Strefa Inwestycji?


 Brak opisu obrazkaPolska Strefa Inwestycji („PSI”) to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia nowych inwestycji realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym założeniem PSI jest rozszerzenie na całe terytorium Polski ulg podatkowych dostępnych dotąd wyłącznie na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Przedsiębiorca, który planuje nową inwestycję, może obecnie uzyskać pomoc publiczną z kilku źródeł. Są to:

  • granty rządowe,
  • dofinansowanie z programów unijnych,
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  • oraz zwolnienie z podatku dochodowego (w dowolnej, wybranej przez przedsiębiorcę lokalizacji).

Do realizacji programu PSI zostały wyznaczone spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi, których działalność i zadania rząd rozszerzył na obszar całego kraju.

Wejdź na stronę Polskiej Strefy Inwestycji (biznes.gov.pl)

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” (WSSE) jest jedną z 14 państwowych podmiotów wydających decyzje o inwestycji. WSSE ma ponad 20-letnie doświadczenie w lokowaniu i wsparciu inwestycji zarówno globalnych koncernów, jak i średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. WSSE wspiera rozwój regionalny i tworzy przyjazny klimat dla rozwoju biznesu.

Zgodnie z programem wsparcia nowych inwestycji, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zarządza obszarem o łącznej powierzchni ponad 20 tys. km2 zlokalizowanym w 3 województwach, 29 powiatach, na terenie 174 gmin. Przedsiębiorca, który planuje inwestycję na tym obszarze, może wystąpić o wsparcie – zwolnienie z podatku dochodowego – wyłącznie do WSSE.


WSSE realizuje zadania PSI m.in. poprzez:

  • udzielanie decyzji o wsparciu, która uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości od 20% do 60% % wartości kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (decyzja udzielana jest pod warunkiem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych opisanych w dziale – warunki uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego),
  • umożliwienie dostępu do bazy niezabudowanych nieruchomości przemysłowych położonych w południowo-zachodniej Polsce,
  • umożliwienie zakupu lub wynajmu hal produkcyjnych, magazynowych czy powierzchni biurowych,
  • udzielanie wsparcia w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji,
  • udzielanie wsparcia w zakresie innych form pomocy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
  • umożliwienie dostępu do rozwiniętego rynku m.in. w sektorach: motoryzacyjnym, AGD, maszynowym, chemicznych, spożywczym.

 

Partnerzy