Udziałowcy

W skład organów spółki wchodzi: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników.
Największym wspólnikiem spółki jest Skarb Państwa z pakietem udziałów w wysokości 63,10 %. Pozostałe należą do 16 podmiotów wymienionych w kolejności uwzględniającej wielkość udziałów:

• Agencja Nieruchomości Rolnych – 23,14 %
• województwo opolskie – 3,00 %
• ARP S.A.- 2,85 %
• gmina miejska Dzierżoniów – 1,84 %
• gmina miejska Jelcz-Laskowice – 1,35 %
• gmina Wałbrzych – 1,10 %
• województwo wielkopolskie – 0,80 %
• gmina miejska Oława – 0,48%
• gmina miejska Świdnica – 0,46 %
• gmina Żarów – 0,46 %
• gmina miejska Nowa Ruda – 0,42 %
• gmina miejska Kłodzko – 0,28%
• Bank Zachodni WBK S.A. – 0,28%
• NEPTUN fundusz inwestycyjny – 0,28%
• gmina Strzelin – 0,03 %
• gmina miejska Nysa – 0,01 %

• SRK S.A. – 0,12 % (udziały umorzone z czystego zysku)

szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej WSSE

Partnerzy