Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego

 

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego została powołana zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji. Głównym zadaniem Rady jest wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu oraz budowanie sprzyjających warunków dla biznesu. Organ pełni także funkcję opiniodawczo-doradczą dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu.

 

W jej skład wchodzą przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o:

Cezary Przybylski – Przewodniczący

Grzegorz Grzegorzewicz – Wiceprzewodniczący

Dariusz Maniak – Sekretarz

Marcin  Czerniec

Grzegorz Górski

Aleksander Siuda

Damian Staniszewski

Rafał Urbaniak

Renata Wierzbicka

Artur Fiołek

Konrad Świeżowski

Karolina Atraszkiewicz-Ruta

Partnerzy