Zarząd

Skład Zarządu Spółki:

Brak opisu obrazka
Artur Siennicki, Prezes ZarząduArtur Siennicki absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Akademię Controllingu w Poznaniu na kierunku Nowoczesny Controlling i Controlling Inwestycji, a także studia  menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada certyfikat z Kaizen. Odbył szkolenie z zakresu filozofii Lean Managment.

Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych m.in z negocjacji, zarządzania i finansów m.in. w zakresie obsługi inwestora, finansów w projekcie, kierowania i budowania efektywnego zespołu, coachingu. Posiada certyfikat z Zarządzania Projektami w oparciu o Project Management Institute, Utrzymania relacji z inwestorami w różnych warunkach rynkowych oraz Zarządzania zmianą w kontekście inteligencji emocjonalnej EQ.

Posiada, ponad 16-letnie doświadczenie menedżerskie w branży Fast Moving Consumer Goods, motoryzacyjnej i zbrojeniowej, w tym przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu.

Prywatnie pasjonat tenisa ziemnego, motoryzacji i sportów zimowych oraz sztuki walki Wing Tsun Kuen Kung Fu.


Pawel Kurtasz_squer
dr inż. Paweł Kurtasz, Wiceprezes ZarząduDoktor nauk technicznych na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) ukończonych z wyróżnieniem za jakość projektów wdrożeniowych w zakresie HR, finansów, marketingu oraz zarządzania sprzedażą i projektami. Były prezes INVEST-PARK DEVELOPMENT wchodzącej w skład grupy kapitałowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współzałożyciel oraz były prezes spółki BSSTC.PL zajmującej się systemami bezpieczeństwa ruchu lotniczego i drogowego oraz teleinformatycznymi. Prezes Fundacji Edukacyjnej Collegium Nobilium Opoliense działającej non-profit. Prywatnie pasjonat lotnictwa, szybownictwa i trekkingu.

 

Zasady reprezentacji:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Szczegółowe kompetencje Zarządu określa umowa spółki.

Partnerzy