Przetargi / zamówienia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – „Dostawa samochodu osobowego dla WSSE”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16  informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór dostawcy samochodu osobowego na potrzeby spółki w dniu 28.11.2022 dokonano otwarcia i oceny ofert. W terminie naboru wpłynęła jedna oferta firmy Centrum TMT Sp. J Tadeusz Kwiędacz, T. Kwiędacz ul.

Czytaj więcej…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – „Finansowanie dostawy samochodu osobowego dla WSSEw formie leasingu operacyjnego”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (kod pocztowy: 58-306) przy ul. Uczniowskiej 16 (tel.74 664 91 64) (dalej zwana także: „WSSE”), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Finansowanie dostawy samochodu osobowego dla WSSE w formie leasingu operacyjnego” Osoba do kontaktu: Dorota Brachman, .

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – lokalizacja Jaworzyna Śląska , dz. nr. 302 i 305 obręb Pasieczna”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 435.890.000 zł (zwana dalej jako WSSE lub Zamawiający)

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług w zakresie BHP

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru firmy świadczącej usługi w zakresie BHP dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: GRUPA EK’s Polska, Piotr Ek (ul. Kossaka 38, 58-370 Boguszów Gorce, NIP: 8861942707) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług  w zakresie

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 19,5048 ha, położoną w gminie Jawor

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 14 listopada 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Jaworze Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 14 listopada  2022 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 14 listopada 2022 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji – Nysa – wyznaczonej na dzień – 03.11.2022

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 3 listopada 2022 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 17,2372 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

Czytaj więcej…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Wykonanie, dostarczenie i montaż logo na fasadzie Centrum Szkoleniowego WSSE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Wykonanie, dostarczenie i montaż logo na fasadzie Centrum Szkoleniowego WSSE”.

Czytaj więcej…

Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)   Działając na podstawie pkt 17 lit. a SIWP  WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 (Zamawiający), informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert w przetargu dla zamówienia pn.:

Czytaj więcej…

Zaproszenie do przetargu nt. Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE

Czytaj więcej…

Partnerzy