INVEST in EDU


Brak opisu obrazka

 

W 2015 roku wałbrzyska strefa powołała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, którego głównym celem jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy. Klaster kładzie również nacisk na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z nauką i biznesem, a także poprzez transfer wiedzy i kapitału ludzkiego pomiędzy tymi obszarami. Ważnym aspektem działalności klastra jest podnoszenie wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników oraz promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów gimnazjalnych, a także ich rodziców i opiekunów. Realizowany projekt objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Obecnie w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” jest zrzeszonych ponad 120 podmiotów, w tym  przedsiębiorcy, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, branżowe i techniczne, a także uczelnie wyższe, instytucje wspierające i okołobiznesowe.

Osoba koordynująca działalność klastra:

Anna Kaczmarczyk

Ewa Kochanowicz

Jacek Serdeczny

Benedykt Chlastawa

 


Dokumenty do pobrania:

 

Partnerzy