INVEST in EDU

Brak opisu obrazka

W 2015 roku Wałbrzyska Strefa powołała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, którego głównym celem jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy. Klaster kładzie również nacisk na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z nauką i biznesem, a także poprzez transfer wiedzy i kapitału ludzkiego pomiędzy tymi obszarami. Działalność klastra służy podnoszeniu wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników firm strefowych oraz promocji szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także ich rodziców i opiekunów.

Obecnie w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” zrzeszonych jest ponad 120 podmiotów, w tym  przedsiębiorcy, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, branżowe i techniczne, a także uczelnie wyższe, instytucje wspierające i okołobiznesowe.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie – Doradca na 5!

Kontakt:

Osoby koordynująca działalność klastra:

Anna Kaczmarczyk

Jacek Serdeczny

Benedykt Chlastawa

 


Dokumenty do pobrania:

 

Partnerzy