Matura – zdaj z nami

Zadanie maturalne 1: POTĘGI

Zadanie maturalne 2: PROCENTY

Zadanie maturalne 3: PRZEDZIAŁY

Zadanie maturalne 4: LOGARYTMY

Zadanie maturalne 5:LICZBY RZECZYWISTE

Zadanie maturalne 6: NIERÓWNOŚCI

Zadanie maturalne 7: WŁASNOŚCI FUNKCJI

Zadanie maturalne 8: FUNKCJA LINIOWA

Zadanie maturalne 9: FUNKCJA LINIOWA

Zadanie maturalne 10: FUNKCJE 

Zadanie maturalne 11: WARTOŚCI FUNKCJI

Zadanie maturalne 12: FUNKCJA KWADRATOWA

Zadanie maturalne 13: CIĄG GEOMETRYCZNY

Zadanie maturalne 14: CIĄGI

Zadanie maturalne 15: CIĄG ARYTMETYCZNY

Zadanie maturalne 16: TRYGONOMETRIA (TOŻSAMOŚCI)

Zadanie maturalne 17: GEOMETRIA

Zadanie maturalne 18: TRYGONOMETRIA (PLANIMETRIA)

Zadanie maturalne 19: PLANIMETRIA

Zadanie maturalne 20: PLANIMETRIA

Zadanie maturalne 21: KĄTY W KOLE

Zadanie maturalne 22: GEOMETRIA

Zadanie maturalne 23: RÓWNANIA

Zadanie maturalne 24: POLE KOŁA

Zadanie maturalne 25: ŚRODEK ODCINKA

Zadanie maturalne 26: PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Zadanie maturalne 27: KOMBINATORYKA

Zadanie maturalne 28: STATYSTYKA (MEDIANA)

Zadanie maturalne 29: NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE

Zadanie maturalne 30: DOWODZENIE NIERÓWNOŚCI

Zadanie maturalne 31: FUNKCJA LINIOWA

Zadanie maturalne 32: RÓWNANIA KWADRATOWE

Zadanie maturalne 33: FIGURY PODOBNE

Zadanie maturalne 34: PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Zadanie maturalne 35: GEOMETRIA ANALITYCZNA

Partnerzy