Strefa Eksportera

Brak opisu obrazka

Oficer Eksportu i Wałbrzyska Strefa Eksportera

Wałbrzyska strefa wspiera polskie przedsiębiorstwa działające na obszarze zarządzanym przez WSSE w zakresie eksportu poprzez organizację szkoleń przy pomocy doświadczonych prelegentów, przekazywanie informacji o dostępnych formach wsparcia eksportu od takich instytucji jak: MRPiT, Zagraniczne Biura Handlowe PAIH, PFR, MF, BGK, KUKE, DAWG, COIE, SOLVIT, EEN, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Dalszy etap opieki poinwestycyjnej związanej z eksportem to promocja polskich marek firm sektora MŚP, poprzez organizowanie wyjazdów studyjnych i udział w misjach gospodarczych z polskimi przedsiębiorcami, które to działania umożliwią utworzenie ścieżki kontaktu z podmiotami zagranicznymi i nawiązywanie z nimi współpracy. Przewiduje się również wsparcie PAIH w postaci promocji, wśród polskich przedsiębiorców WSSE, działań związanych z promowaniem eksportu w Polsce, jak np. coroczne PAIH Forum Biznesu w Warszawie.

Przykładowe tematy planowanych przez Dep. Obsługi Inwestora szkoleń:

  • charakterystyka rynków walutowych,
  • metody zawierania transakcji walutowych,
  • wsparcie eksportu oraz promocja eksporterów na rynkach zagranicznych,
  • zagadnienia prawno-podatkowe w eksporcie,
  • eksport jako możliwość rozwoju firmy,
  • strategia eksportowa gwarancją sukcesu,
  • prawo w handlu zagranicznym,
  • czynniki ekonomiczno-prawne oraz kulturowe w zawieraniu transakcji na przykładzie konkretnych krajów,
  • wpływ różnic kulturowych na sposób zawierania transakcji,
  • prawo międzynarodowe w praktyce.

 

Kontakt:

Piotr Cichoń, Główny Specjalista
Departament Obsługi Inwestora /
e-mail:
tel.: +48 74 664 91 79

 

Dodatkowe linki:

Wielkość eksportu w grudniu będzie, ze względów sezonowych, znacząco niższa od notowanej w listopadzie 2022 r.:

https://kig.pl/eksport-w-listopadzie-2022-prognoza-krajowej-izby-gospodarczej-2/


Wydarzenia w ramach Wałbrzyskiej Strefy Eksportera:

 

Partnerzy